top of page

Praktische info

Korfbalseizoen

Het korfbalseizoen loopt van september (soms nog een deel van augustus) tot en met juni. Er wordt op het veld gestart, vanaf november spelen we in de zaal, en vanaf eind maart wordt er weer op het veld gespeeld. Tijdens de overgang van veld naar zaal en vice versa zijn er vaak enkele vrije weekenden (die meestal gelijk vallen met schoolvakanties).

 

Trainingstijden

Er zijn twee trainingsavonden voor de jeugd, dinsdag en donderdagavond (de kangoeroes trainen alleen op dinsdagavond). Aan het begin van het veld en het zaalseizoen worden de trainingstijden bekend gemaakt. 

Afmelden voor trainen

We vragen alle leden het afmelden voor trainen zoveel mogelijk te beperken. Trainingen worden door de trainers voorbereid op basis van het aantal teamleden. Het afmelden voor een training heeft daarom impact op het trainingsprogramma en de wel aanwezige teamleden. Afmelden kan in de teamapp of rechtstreeks bij de trainer. 

Afmelden voor wedstrijd

Als het echt niet lukt om aanwezig te zijn bij een wedstrijd meld je dan tijdig (minimaal 1 week van te voren) af via onderstaande e-mailadressen én bij de trainer(s):

 

Afmelden jeugd: afmeldenjeugd@gmail.com 

Afmelden senioren: wssenioren@dkvvictoria.nl

Wisselbeleid jeugd

De JTC (Jeugd Technische Commissie) heeft een wisselbeleid opgesteld voor jeugdleden. Bekijk het hier.

Teammanagers

Elk team (jeugd en senioren) wordt gevraagd een teammanager aan te leveren. De teammanager is het aanspreekpunt van het team en verzorgt onder andere de volgende taken:

  • team informeren over verzamelplek en tijd

  • wijzigingen in wedstrijden/trainingstijden etc. doorgeven

  • kantinediensten en schoonmaakdienst afstemmen binnen het team

  • (jeugd)activiteiten doorgeven aan het team

  • overige communicatie in het belang van het team

De teammanager krijgt allerlei informatie aangeleverd vanuit de (jeugd)commissie(s) en het bestuur.

Contributie

Contributie wordt jaarlijks in vier termijnen geïncasseerd.

Rekeningnummer:

NL24 RABO 0383 5073 59
t.n.v. DKV Victoria

Vertrouwenspersoon

Bij DKV Victoria vinden we een positieve sportcultuur belangrijk. Dit betekent dat elke sporter, jong of oud, zich veilig moet kunnen voelen. Om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt is het belangrijk om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Grensoverschrijdend gedrag is bijvoorbeeld: pesten, agressie en geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Om een positieve sportcultuur uit te dragen verwachten we van alle betrokkenen bij de club gedrag dat past bij onze gedragsregels en dat we elkaar hierbij helpen op momenten dat het nodig is. Daarom heeft DKV Victoria gedragscodes voor sporters, trainers/coaches/teammanagers, scheidsrechters, commissieleden en bestuursleden. Wat als het toch een keer mis gaat? Dan is het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon

(VCP) het eerste aanspreekpunt. Je kunt met vragen en meldingen ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Wijzigingen doorgeven

Bij verhuizing of wijziging van bijvoorbeeld e-mailadres of telefoonnummer worden leden verzocht dit tijdig door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan via het secretariaat: secretaris@dkvvictoria.nl.

Lidmaatschap opzeggen

We hopen natuurlijk dat je het bij DKV Victoria naar je zin hebt. Als er iets is waardoor je overweegt je lidmaatschap op te zeggen, dan horen we het graag. Wellicht kunnen we samen een oplossing bedenken.

Je lidmaatschap opzeggen dient voor 1 mei van het lopende seizoen te gebeuren bij het secretariaat van DKV Victoria. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar secretaris@dkvvictoria.nl

Bij tussentijdse beëindiging is het lid contributie verschuldigd tot en met het einde van het seizoen. We gaan er altijd vanuit dat je het seizoen afmaakt, zodat er geen incompleet team achterblijft. 

bottom of page