top of page

Help mee

"Bij een vereniging kom je ook iets brengen" 

DKV Victoria en de vrijwilligers

Bij DKV Victoria zijn wij trots op een groep trouwe en hardwerkende vrijwilligers. Helaas is het aantal seniorenleden de afgelopen periode verminderd en dit heeft tot gevolg dat de huidige vrijwilligers steeds meer verschillende taken op zich hebben genomen. Als bestuur willen wij ervoor zorgen dat de vrijwilligers niet overvraagd worden en dat is nu soms wel het geval.

De definitie van vereniging

De V in DKV staat voor vereniging. De definitie van vereniging is een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van gelijkheid een bepaald doel verwezenlijken of een bepaalde activiteit ontplooien, meestal zonder dat hieraan commerciële belangen ten grondslag liggen. Samenwerking is wat ons betreft hier het toverwoord. Lid van een vereniging maakt je onderdeel van de vereniging. We werken samen om iedereen met plezier te laten korfballen. Dat betekent dat ieder lid (of ouder van een lid) een taak of rol heeft binnen de vereniging. Soms is de inbreng groot en soms wat kleiner.

Consumeren of bijdragen

Dit is wat ons betreft een groot verschil ten opzichte van een ‘sportclub/school’ waar je alleen komt consumeren. Bij een vereniging kom je ook iets brengen en bepaal je mede het beleid. Daarbij is DKV Victoria een zeer sociale vereniging, waar activiteiten buiten het korfbal ook een belangrijke rol spelen. Hierdoor ontstaat er meer contact tussen de leden en gaat samenwerken gemakkelijker. Bovendien zorgen de activiteiten mede voor waardevolle vriendschappen. Als bestuur denken wij dat het verenigingsleven veel te bieden heeft. We willen het sociale karakter van DKV Victoria behouden en wensen onze (jeugd)leden de vriendschappen die ook wij binnen het verenigingsleven hebben opgedaan.

Vele handen maken licht werk!

We geloven dat het ons gaat lukken om meer (ouders/verzorgers van) leden te motiveren hun rol binnen de vereniging op zich te nemen. Natuurlijk heeft iedereen het druk. Dat geldt niet minder voor de huidige vrijwilligers! Zij hebben waarschijnlijk ook geen tijd over. Toch vervullen ze vrijwillig een taak (in veel gevallen zelfs meerdere taken) voor de vereniging, omdat ze beseffen dat de vereniging niet kan bestaan zonder vrijwilligers. Hoe meer leden hierin hun rol pakken, hoe kleiner de taak voor eenieder wordt.

Welke vrijwilligerstaken zijn er?

Er wordt vaak over commissies gesproken, maar dat is misschien niet voor iedereen weggelegd. Toch zijn er kleinere taken, klusjes of projecten waarmee u een commissie kunt helpen. Wat zijn uw eigen talenten en hoe kunt u die inzetten voor de vereniging? Wat zou volgens u beter kunnen en welke rol kunt u hierin spelen?

bottom of page