top of page

Wisselbeleid jeugd

Wisselbeleid en invallen in een ander team

De invallers/ reserves en wissel worden altijd via de het wedstrijdsecretariaat aangewezen. Er is een verschil tussen wissel, invallen en reserve. Als een speler voor reserve wordt gevraagd, dan komt de reservespeler er alleen in bij een blessure. Als je voor wissel of inval wordt gevraagd, dan speel je in ieder geval minstens een halve wedstrijd. 
De wedstrijdsecretaris geeft van tevoren duidelijk aan of de gevraagde speler wissel staat, invalt of reserve staat. Dit gaat in overleg met de coach van het team waar de speler voor gevraagd wordt. In principe worden eerst de spelers gevraagd die in het team onder het team zitten waar de reserve/ wissel of invaller nodig is, maar hier kan om praktische rede van afgeweken worden. Als een speler reserve/wissel wordt gevraagd, dan mag er geen andere speler worden ingezet die niet vooraf is gevraagd.


Wisselbeleid in het eigen team

Het uitgangspunt bij de jeugdteams in de breedtesport dat alle spelers in hun team evenveel speeltijd krijgen. In principe geldt dit ook bij wedstrijdsport, maar daar mag er wel gewisseld worden als een speler onder zijn/haar kunnen speelt.  Bij de F en E teams wissel je per 10 minuten door. Tussendoor wisselen mag niet van de bond (behalve natuurlijk bij een blessure). Bij de hogere teams spreek je vooraf met elkaar af welk roulatiesysteem er wordt gehanteerd. Kies je voor hele of halve wedstrijden reserve staan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen evenveel speeltijd krijgt. 


Uitzondering op de afspraken

Wanneer een speler afzegt voor de wedstrijd, dan geldt dit niet als reservebeurt. Ziekte, quarantaine of korte blessure tellen uiteraard wel als reserve beurt.
Is een speler langdurig geblesseerd, dan is zij/hij weer als laatste aan de beurt om reserve te staan als de speler weer kan spelen.
Als een speler reserve staat of speelt bij een ander team en daardoor haar/zijn eigen wedstrijd niet kan spelen, dan telt dit als een reserve beurt bij het eigen team. Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk met 4 meisjes en 4 jongens in het veld te staan. Mocht er in een team meer spelers zijn van hetzelfde geslacht dan wordt de speeltijd wel eerlijk verdeeld. Wat dan kan betekenen dat jongens soms als meisje spelen of andersom. 
Er mag gewisseld worden op inzet en motivatie bij een speler, maar niet op kunnen. Speelt een speler onder haar/zijn kunnen dan kan er gewisseld worden. Het betekent dus niet dat de minste speler in het team steeds gewisseld wordt om een wedstrijd te kunnen winnen. Iedereen is in een team gekozen en heeft recht op evenveel speeltijd, mits de inzet en motivatie voldoende is. Als een speler wordt gewisseld op steeds terug kerende gebrek aan inzet en motivatie dan bespreekt de coach dit altijd bespreken met de trainer coördinator of iemand van de JTC.

bottom of page